ACM gaat actief handhaven

1 minuten leestijd (242 woorden)
Het is afgelopen met de afwachtende houding van de ACM, het wachten is op de eerste echte handhavingszaak. Op 11 maart 2015 is de cookiewet (opgenomen in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet) in zijn finale vorm aangenomen. Voor de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) betekent dit dat zij na jarenlange discussie en een wetswijziging kan beginnen met handhaven.

In de afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de reikwijdte van de cookiewet. Daarom is de ACM tot nu toe terughoudend geweest met handhaven. Afgelopen periode heeft een aantal websitehouders verscheidene waarschuwingen gekregen, omdat werd vermoed dat in strijd met de cookiewet werd gehandeld. In eerste instantie werd alleen om informatie gevraagd, maar dit is kennelijk voor verschillende partijen voldoende aanleiding geweest om hun website aan te passen.

GeenStijl is een van de partijen die door de ACM is benaderd. GeenStijl heeft inmiddels een cookiemuur geplaatst, net zoals het AD, de Volkskrant en Tweakers. Op basis van de wet moeten bezoekers geïnformeerd worden over cookies en is er toestemming vereist voordat cookies geplaatst mogen worden. Het plaatsen van privacygevoelige cookies op de eerste page view is dus niet toegestaan. Om conform de wet te handelen, hebben websitehouders (al dan niet na een brief van de ACM) besloten een cookiemuur in te stellen.

Het plaatsen van een cookiemuur is toegestaan, hoewel deze niet erg gebruiksvriendelijk is. Het College bescherming persoonsgegevens is geen voorstander van de cookiemuur, verdere discussie wordt daarom niet uitgesloten.
  Klik hier voor meer achtergrondinformatie