IAB Nederland verwelkomt vijf nieuwe bestuursleden

3 minuten leestijd (518 woorden)
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering hebben de aanwezige IAB-leden ingestemd met toetreding van vijf nieuwe bestuursleden: Willem-Albert Bol (Vodafone), Mascha Driessen (Microsoft), Lauren van der Heijden (Miinto), Nathalie Peters (MAP) en Jeroen Verkroost (de Persgroep). De nieuwe bestuursleden nemen de taak over van Emile van den Berg, Lot Keijzer en René Zeedijk, die tijdens de vergadering afscheid van het bestuur namen en vormen het bestuur samen  met voorzitter Joris van Heukelom, Auke van den Hout (Adatus) en Howard Misser (Sanoma).
IAB-voorzitter Joris van Heukelom: "De komende vier jaar zullen we vaststellen dat de meerderheid van klassieke media, digitaal gedistribueerd zal worden.
Hiermee worden alle Digitale Marketingkansen ook relevant voor andere type media. Daarom moeten we ons meer dan ooit actief manifesteren binnen het mediaecosysteem. De nieuwe bestuursleden hebben perfecte profielen om ons hierbij te helpen.”
IAB-Directeur Suzanne Pronk, die in september het stokje overnam van Lauren van der Heijden is blij dat alle voorgestelde kandidaten zijn ingestemd: “Met Bol, Driessen, Van der Heijden, Peters en Verkroost hebben we een groot aantal ervaren professionals uit de markt aan ons gebonden en ik zie er dan ook naar uit om samen met hen en de blijvende bestuursleden het nieuwe jaar in te gaan en met elkaar te werken aan de focuspunten die we voor komend jaar vastgesteld hebben.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn Privacy, Educatie, Ad Spend en Brand Effect als belangrijkste focuspunten voor 2014 genoemd.  Daarnaast noemde Suzanne enkele specifieke aandachtspunten voor komend jaar, waarin betrokkenheid en samenwerking tussen IAB en haar leden centraal zal staan.

***

De nieuwe bestuursleden zijn enthousiast over hun toetreding tot het IAB-bestuur:

“IAB Nederland is zo’n organisatie die alle marktpartijen voedt met kennis, cijfers en kunde. Om daar in het bestuur van plaats te mogen nemen is naast een eer vooral ook erg boeiend! Het digitale speelveld van het communicatievak is vol dynamiek. Als je denkt dat een deel van de markt is uitgekristalliseerd, komt er weer een nieuw veld op. Voor mij nu staat vooral de mobiele advertentiemarkt eindelijk op significante groei. Ik hoop vooral ook adverteerders warm te krijgen voor deze ontwikkeling.” aldus Willem-Albert Bol

Ik hoop vanuit mijn regional positie bij Microsoft de internationale IAB-betrekkingen te verstevigen en uit te nutten en daarnaast kennis toe te voegen op het gebied van digitale content distributie.” aldus Mascha Driessen.

“Met veel plezier heb ik de laatste jaren gezien hoe het bestuur samen met het bureau bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van het digitale ecosysteem. Ik kijk er naar uit om de ingeslagen weg, nu niet meer als directeur maar als bestuurslid, verder vorm te geven.” aldus Lauren van der Heijden.

Het is een eer en een serieuze verantwoordelijkheid om tot het IAB-bestuur te mogen toetreden. Er staat ons als branche nog zo veel te verwachten en als IAB Nederland moeten we proberen deze ontwikkelingen helder te definiëren en in het juiste perspectief te zetten. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij!” aldus Nathalie Peters.

“Met alle talent en kennis in dit vernieuwde bestuur moeten we niet te bescheiden zijn: Op naar 40% aandeel voor interactive advertising in de mediabestedingen van 2016!” aldus Jeroen Verkroost.