Wijziging Telecommunicatiewet

2 minuten leestijd (497 woorden)
De Nederlandse overheid werkt aan nieuwe wetgeving op dit gebied. Twee richtlijnen van de Europese Unie moeten in mei 2011 in de Nederlandse Telecommunicatiewet zijn geïmplementeerd. Belangrijk onderdeel van deze wetswijziging is de zogenaamde ‘cookie-bepaling’: de gebruiker moet ondubbelzinnige toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Daarbij is gekozen voor het verlenen van toestemming via de instellingen van de browser. Zo kan de privacy van de gebruiker beschermd blijven tegelijk met behoud van het gebruiksgemak. De internetgebruiker moet wel goed worden geïnformeerd over het plaatsen van cookies.
De Europese Commissie voert momenteel met het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van internetgebruikers overleg over de mogelijke manieren van informatievoorziening en het verkrijgen van de toestemming. Het IAB heeft daarbij voorgesteld om redenen van transparantie en openheid een informatie icoon te plaatsen op de sites waardoor de gebruiker geïnformeerd wordt over de mogelijkheden om cookies te weigeren dan wel te verwijderen.

De ‘cookie coalitie’
Op initiatief van IAB hebben de belangrijkste brancheorganisaties uit de online advertentiemarkt besloten zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming van de privacy van het individu in Nederland en gaan daarom werken aan zelfregulering. Samen vormen deze organisaties onder leiding van IAB de zogenaamde ‘cookie coalitie’: Bond van Adverteerders (BVA), Centrum voor Merk en Communicatie (CMC), Branchevereniging voor Dialoogmarketing (DDMA), Nederlands Uitgevers Verbond (NUV), Thuiswinkel.org, Platform Internet Bureaus Nederland (PIBN) en Verenigde Internetexploitanten (VINEX). IAB wordt hierin begeleid door lobbybureau Public Matters. De cookie coalitie onderscheidt twee trajecten, namelijk zelfregulering van de branche en intensieve lobby richting de Nederlandse politiek.

Zelfregulerende gedragscode
De branche heeft op initiatief van Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe, een zelfregulerende gedragscode opgesteld. Aan deze gedragscode hebben alle marktpartijen zich geconformeerd.

De gedragscode is gestoeld op de volgende uitgangspunten:
  1. De branche heeft er begrip voor dat de internetgebruiker beschermd moet worden tegen ongevraagde en ongewenste reclame. Daarnaast hoort de internetgebruiker zelf regie te hebben over zijn gegevens, of het nou om persoonsgegevens of anonieme gegevens gaat.
  2. De internetgebruiker moet beter geïnformeerd worden over wat cookies zijn en waar ze voor worden gebruikt en eenvoudige mogelijkheden hebben om het plaatsen van cookies te weigeren.
De gedragscode wordt vóór 31 december 2012 geïmplementeerd. Handhaver van de gedragscode is de Reclame Code Commissie.

Volg-me-niet register
Als onderdeel van de gedragscode richt de cookie coalitie een ‘volg-me-niet register’ in (www.youronlinechoices.eu/nl). Dit is een Europa-breed initiatief waar Nederland bij aansluit en wat geldt voor elke Europese uitgever. Op elke site die gebruik maakt van cookies komt een informatie icoon te staan die de internetgebruiker informeert en vervolgens leidt naar het ‘volg-me-niet register’ waarop de internetter kan aangeven cookies te weigeren, zowel in het algemeen, als per aanbieder. Concreet gaat het om een zogenaamd ‘informatie icoon’ wat bij elke advertentie wordt getoond. Dit icoon leidt naar een landingspagina met daarop de privacy policy van de desbetreffende  organisatie. Vanuit deze pagina kan er worden doorgeklikt naar www.youronlinechoices.eu/nl. Op deze site kan de internetgebruiker zien welke partijen cookies op zijn computer plaatsen en kan deze de betreffende cookies aan- of uitzetten.