Wat leren we van Audi, Superdry en Alzheimer Nederland? Effectief en creatief op sociale media

4 minuten leestijd (755 woorden)
Sociale media in Nederland blijven groeien. Zowel in aantal gebruikers als in verscheidenheid. Facebook is met 5% naar 9,4 miljoen actieve gebruikers gestegen in 2015. Jongeren blijken daar niet aan bijgedragen te hebben, die richten zich meer op Snapchat en Instagram. Deze laatste steeg afgelopen jaar met 29% naar 1,8 miljoen actieve accounts.

De sociale media representeren dus ongelooflijke mogelijkheden voor merken en bedrijven om doelgroepen te bereiken. Ze geven bedrijven de kans om in plaats van een monoloog te houden (denk aan print, TV en radio) nu in dialoog te komen met hun consumenten. Daarnaast biedt het snel veranderende media landschap kansen te over om op nieuwe manieren consumenten te bereiken. Maar lang niet alle sociale media campagnes zijn effectief. Zeker op het gebied van nieuwe en opkomende media is het vaak gissen naar wat werkt en wat niet. De volgende drie casestudies geven inzicht in wat een sociale media initiatief succesvol maakt, en wat ze gemeen hebben.

Audi’s Superbowl
De Superbowl. De enige American Football wedstrijd die er écht toe doet. Minstens zo populair in Amerika als de WK finale in Europa. En de maatstaf voor de advertising industrie in de US. Naast de reguliere televisiereclame wilde Audi in 2014 ook op een meer authentieke manier tot een jongere doelgroep doordringen. Snapchat, een mobiele applicatie waarmee gebruikers foto’s naar elkaar kunnen sturen die na een aantal seconden automatisch en onomkeerbaar verwijderd worden, is op het eerste gezicht geen ideaal platform voor een merk of bedrijf. Toch richtte Audi haar pijlen juist op deze sociale app. In de weken voor de Superbowl werd iedereen uitgenodigd om Audi toe te voegen op Snapchat, wat zo’n 10.500 volgers opleverde. Samen met nieuwssite The Onion ‘snapte’ Audi hun humoristische impressies van “all the news that isn’t football.” Het resulteerde in meer dan 100.000 bekeken Snapchat berichten en 37 miljoen impressies op alle sociale media bij elkaar. Het was de eerste grootschalige en succesvolle Snapchat campagne. Juist door dit andere medium te kiezen hoefde Audi niet zo hard te concurreren om de aandacht van consumenten als op het merk-verzadigde Facebook of Twitter. Verder was het een ongedwongen campagne, waarin Audi niets vroeg van haar publiek, en de consument zelf de keuze had om te Audi toe te voegen of niet.

CS

 
Supersounds
Ook Superdry realiseert zich dat er kansen liggen bij andere sociale media dan Facebook. Hoewel kledingmerken van zichzelf erg afhankelijk zijn van beeldmateriaal, heeft Superdry tegenwoordig een Soundcloud account. Soundcloud is een muziek streaming website waar gebruikers muziek kunnen uploaden, elkaar kunnen volgen en afspeellijsten samen kunnen stellen. Het aantal volgers van het modemerk blijft tot heden significant achter bij hun Instagram of Facebook volgers. Maar zo’n vreemde stap is het ook weer niet. Modemerken zijn vaak meer dan hun product, ze representeren een lifestyle. Door actief te zijn op Soundcloud biedt Superdry haar fans een extra platform waar er met het merk geïdentificeerd kan worden. Ook hier is er weer minder concurrentie van andere merken om de aandacht van de consument.
Alzheimer Nederland
Maar dat je de grote sociale media niet per se uit de weg hoeft te gaan bewijst Alzheimer Nederland met hun Facebook campagne eind 2013. Met behulp van fotomanipulatie werden mensen in foto’s van fictieve evenementen getagged waar ze nooit geweest waren. Het zorgde voor verwarring bij de getaggde personen, dezelfde verwarring die Alzheimers patiënten zo geregeld voelen. Mensen konden hun vrienden opgeven om ook in zulke foto’s te verschijnen, waardoor de campagne al snel viraal ging. Een uitzonderlijk creatieve en effectieve campagne die niet alleen in Nederland veelvuldig gedeeld werd, maar ook internationale aandacht kreeg.
CS2
De Gemene Delers
Audi, Superdry en Alzheimer Nederland hebben een aantal gelijke delers die hun social media campagnes zo effectief maken. Ten eerste verwachten ze niet alleen iets van hun publiek, ze bieden ook juist iets aan. Audi biedt vermaak en humor, Superdry een afspeellijst met geselecteerde muziek en Alzheimer Nederland een ervaring en de mogelijkheid om dat te delen. Daarnaast is de selectie van het medium voor geen van deze campagnes een toevallige keuze. Het platform is zorgvuldig gekozen en voldoet precies aan wat er getracht wordt te bereiken. Als laatste, maar misschien wel het belangrijkst, creativiteit. Audi doet het tegenovergestelde van wat alle andere bedrijven doen; ze praten juist niet over de Superbowl. Superdry kiest voor muziek waar andere kledingmerken kiezen voor beeldmateriaal. Alzheimer Nederland doet iets zo creatief dat opvalt enkel door het concept. En voor al deze drie bedrijven maakt juist hun creativiteit in concept, uitvoering en media selectie de campagne zo effectief.