‘Veel mis met cookierapport TNO-IViR’

2 minuten leestijd (375 woorden)
Branchepartijen BVA, DDMA, IAB, NUV en Thuiswinkel.org hebben grote kritiek op het door TNO en IViR opgestelde rapport ‘A bite too big, Dillema’s bij de implementatie van de cookiewet in Nederland’. Het rapport bevat grove fouten en is met slechts acht respondenten niet representatief voor de sector.

Joris van Heukelom, voorzitter IAB: “Het zou TNO en IViR sieren als zij deze fouten rectificeren. Op zijn minst had men in de managementsamenvatting moeten aangeven dat de conclusies gebaseerd zijn op een populatie van zeven respondenten, in plaats van enkel in percentages te spreken. Dit rapport is tendentieus.”

DDMA voorzitter Henry Meijdam staat versteld: “dat men in de samenvatting zegt dat toestemming voor cookies op basis van de huidige wetgeving is vereist, is onbegrijpelijk. Het schetst bovendien het onterechte beeld dat organisaties nu illegaal bezig zijn wanneer zij cookies plaatsen.’

Naast kritiek op de representativiteit van het rapport en de voorstelling die geschetst wordt van het huidige wettelijk kader, zet de branche ook vraagtekens bij de aanname in het rapport dat informatie over cookies en toestemming voorafgaand aan het webbezoek gegeven moet worden. In de huidige wetgeving en de E-Privacy Richtlijn is geen sprake van ‘voorafgaand’, juist omdat de aard van het internet dit niet toelaat. Er is voorafgaand aan webbezoek namelijk niet vast te stellen welke site bezocht wordt, laat staan welke cookies geplaatst worden.

De internetbranche onderschrijft de conclusie dat er sprake is van onwetendheid bij webbezoekers over het plaatsen van cookies en de werking ervan. Daarom wordt momenteel een Europees voorstel tot zelfregulering in Nederland geïmplementeerd. Europese brancheverenigingen werken al maanden samen om eenduidige informatieverplichtingen op te leggen via zelfregulering. Het huidige wetsvoorstel en de E-Privacy Richtlijn bieden deze ruimte.

De Europese brancheverenigingen werken in de uitvoering nauw saman met de Europese Commissie. Het voorstel omhelst het informeren van webbezoekers over het plaatsen van cookies via een universeel icoon in een online advertentie die gebruikmaakt van cookies. Het icoon moet gelinkt worden aan één universele landingspagina: een one-stop-shop voor informatie over Online Behavioral Advertising en de mogelijkheid met één druk op de knop te zien welke cookies er zijn en deze uit te schakelen. Door deze regeling op te nemen als onderdeel van de Nederlandse Reclame Code gelden de verplichtingen voor de hele branche.