Notulen Algemene Leden Vergadering 2020

6 minuten leestijd (1222 woorden)

Datum: 10 maart 2020 
Notulen: Ilja Dobbe
Aanwezig: 43 bedrijven met een lidmaatschap bij IAB Nederland en 4 bedrijven met een lidmaatschap die een volmacht hebben afgegeven. Voldoende quotum is er als minimaal 1/5de van de leden kan stemmen (inclusief volmachten). Met 48 leden aanwezig is de ledenvergadering dus bevoegd om beslissingen te nemen.

AGENDA
 • Welkom door Nathalie
 • Goedkeuring verslag ALV d.d. 05-3-2019
 • Highlights 2019
 • Finance 2019
 • Goedkeuring begroting 2020
 • Bestuurswisselingen
 • Goedkeuring nieuw bestuurslid
 • Taskforces
 • Het Bureau
 • Highlights 2020

Welkom door Nathalie
Nathalie Peters, voorzitter bestuur IAB Nederland, opent de Algemene Leden Vergadering (ALV) en heet iedereen welkom. Ze is ontzettend blij met de hoge opkomst en interesse vanuit onze leden, maar staat er ook met een dubbel gevoel, omdat dit haar allerlaatste ALV is. Ze legt uit dat de vergadering uit twee onderdelen bestaat: het eerste deel wordt er verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en daarna geven we alvast een vooruitblik voor 2020 en wat we de plannen zijn. Ook zullen er gedurende de vergadering stukken voorgelegd worden aan de leden waarop zij hun stem mogen uitbrengen. Zo zullen er nieuwe bestuursleden worden voorgesteld. 


Goedkeuring verslag ALV d.d. 05-03-2019
De notulen van het verslag over 2019 zijn goedgekeurd. Niemand was tegen, geen onthoudingen. Unaniem aangenomen!

Leden IAB Nederland
We hebben in 2019 32 nieuwe leden mogen verwelkomen. Verder is het een mooie verdeling van leden, bureaus, exploitanten, data&tech-partijen, adverteerders en overige partijen, zoals Deloitte. Hiermee vertegenwoordigen we de hele keten en kunnen hierdoor de markt goed bedienen.

Partners
We willen de partners van 2019 nog eens extra bedanken voor hun support en bijdrage waardoor we veel projecten en onderzoeken hebben kunnen realiseren.

Samenwerkingen
Verder wil Nathalie graag benadrukken dat we dit niet tot stand kunnen brengen zonder alle samenwerkingen met onder andere de leden, taskforces en werkgroepen! Ook zijn er mooie samenwerkingen geweest met andere brancheverenigingen, zoals de DDMA waarmee we het jaarlijkse Friends of Search event organiseren en de bvA waar we twee werkgroepen mee hebben.

Events en publicaties
2019 was een topjaar met 21 succesvolle events, waaronder de Nieuwjaarsborrel, Friends of Search, de Progammatic Awards, ons congres en de IAB studiereis.
Tevens zijn er ruim dertig contentstukken gepubliceerd, waaronder de Ad Spend Study en het CMO-rapport. De sessies en publicaties vanuit de Taskforces zijn ook erg succesvol geweest. Zo zijn er mooie, informatieve en inspirerende events geweest en whitepapers gepubliceerd.

Finance 2019
Wendy Pouw neemt de presentatie van Nathalie over om de begroting door te lopen.
2019 is een goed financieel jaar geweest voor IAB Nederland. De uitgaven zijn in 2019 een stuk minder geweest dan begroot, vooral de organisatiekosten zijn lager uitgevallen. Dit in verband met onder andere vacatures die niet zijn ingevuld voor het grootste deel van het jaar. De opname uit eigen vermogen hebben we in 2019 uiteindelijk herzien en is derhalve ook niet opgevoerd. Het inkomen vanuit de contributies zijn iets lager uitgevallen dan ingeschat. We hebben ook vorig jaar weer veel consolidaties gezien in de markt. We verwachten daarom ook niet dat er nog heel veel groei in de markt zit; de meeste partijen zijn inmiddels al aangesloten bij het IAB.

Finance 2020
Het behoorlijke overschot op de begroting van vorig jaar zullen in 2020 vooral worden besteed aan inhoudelijke zaken, waaronder onderzoeken. Zo staat een onderzoek op de planning over native advertising, evenals een onderzoek naar data & techniek.

Verder zullen er twee nieuwe functies worden ingevuld op bureau, omdat we de ambitieuze plannen niet kunnen waarmaken met de vier mensen die nu op kantoor bij IAB Nederland werken.
Waar we vorig jaar hebben gekozen om met freelancers te werken voor bepaalde dossiers, (zoals privacy) kiezen we in 2020 voor vaste fte's.

Goedkeuring begroting 2020
Na het toelichten van een aantal zaken wordt de begroting van 2020 unaniem goedgekeurd.

Bestuur 2019 en vertrekkende bestuursleden
Vorig jaar hebben er al een aantal wisselingen plaatsgevonden binnen het bestuur.
Dit jaar nemen we van nog een paar bestuursleden afscheid:

 • Lauren van der Heijden – hij heeft met 8,5 jaar wel de langste carrière bij het IAB gehad als directeur, bestuurslid, penningmeester en als vicevoorzitter.
 • Mascha Driessen – is gedurende haar termijn verantwoordelijk geweest voor de portefeuille Europa en medeverantwoordelijk geweest voor het selectieproces van directeuren en bestuursleden.

Kandidaat bestuursleden en stemming
De volgende kandidaten worden voorgesteld en wordt op gestemd:
 • Dominiek van Esse – Managing Director Mobpro – 4 jaar actief lid geweest in de Taskforce Programmatic - akkoord.
 • Sandrine Koopman – Country Lead Microsoft – wellicht minder bekend in de markt, geen vreemde van IAB – akkoord.
 • Joris Lak – Directeur Marketing channels, media en CRM bij Albert Heijn – mag helaas niet aanwezig zijn op de ALV vanwege bedrijfsbeleid voorzorgmaatregelingen in verbnd met het Coronavirus – akkoord.
 • Stefan Havik – Directeur Digital Development DPG Media – hij is specifiek gevraagd voor de portefeuille data & techniek – akkoord.
 • Atva van Zanten – CEO Mindshare – Na jarenlange ervaring in de digitale markt is het voor Atva tijd om deze in te gaan zetten voor de hele markt – akkoord.

Kandidaat bestuursvoorzitter
Naast de bestuursleden wordt ook de nieuwe voorzitter voorgesteld.
 • Saskia Wagemakers – akkoord.

Bureau
Naast Wendy Pouw (directeur), Ilja Dobbe (operations) en Suzanne Ketelaar (marketing communicatie) is Emily Golverdingen het team komen versterken sinds januari in de functie van Projectmanager Leden & Partners. Per april zal Thomas de Graaff starten in de functie Manager Digital Advertising & Marketing innovatie. Verder staat de vacature Manager Privacy & Data Ethiek nog open.


Vertrekkende taskforcevoorzitters
We nemen, nadat hun termijn van twee jaar als Taskforce Voorzitter er op zit, afscheid van:

 • Sabrina Schmidt – Senior Marketing Director Benelux & Global Partnerships Xandr - Taskforce Programmatic – tijdens haar termijn veel nieuwe initiatieven naar de markt gebracht.
  Er is nog geen opvolger gevonden voor de positie van TF-voorzitter programmatic.
 • Ruben Sondaar – Head of Business Development & Supply SpotX – Taskforce Video Online – de markt verder gebracht middels het publiceren van het videohandboek en de infographic terminologie binnen het tv-landschap.
  Robin Bach Kolling – managing director PLATFORM binnen GroupM – neemt het stokje over van Ruben als nieuwe voorzitter.
 • Erik Klein Nagelvoort – Managing Director Bluefield – heeft vorm gegeven aan een nieuwe complexe taskforce Data & Techniek.
  Jhon van der Ceelen – Director Data & Technology Mindhare – is de opvolger voor deze taskforce.

Taskforces 2020 en voorzitters
 • Programmatic – vacature voorzitter staat nog open
 • Search – Gina van den Bogaard / DEPT
 • Mobile – Lucas Noordhoorn / Blis
 • Data & Techniek – Jhon van der Ceelen / Minshare
 • Content – Olger Smit / DRUM
 • Online Video – Robin Bach Kolling / PLATFORM
 • Digital out of home – Guy Grimmelt / Exterion Media
 • Digital Audio – Edwin Koeners / Talpa

2020 Focusgebieden bestuur
Met het nieuwe bestuur hebben we een framework gedefinieerd van de belangrijkste domeinen waarop we vanuit het IAB de markt willen ondersteunen. Ieder bestuurslid heeft één of twee portefeuille(s), welke wordt gedeeld met een bestuurslid.
 • Media & creatie: Dominiek van Esse (MobPro) en Sandrine Koopman (Microsoft)
 • Accountability: Joris Lak (Albert Heijn) en Atva van Zanten (MindShare)
 • Marketingtechnologie: Stefan Havik (DPG Media) en Rutger Tuit (Google)
 • Privacy & data-ethiek: Tim Geenen & Stefan Havik (DPG Media)
 • Consument: Sandrine Koopman (Microsoft) en Atva van Zanten (MindShare)
 • IAB-projecten en penningmeester: Walter Kraus (Summit)

Nieuwe Taskforce 2020
eCommerce, met een focus op Marketplaces. Je kunt je aanmelden voor deelname en het voorzitterschap.


Partners 2020
Hartelijk dank aan onze zeven jaarpartners. Zonder hun steun zouden we niet voor al onze ambities kunnen gaan!

Nathalie Peters
HET ZIT EROP! Het was een fantastische periode en het was een eer. Ik ben trots op de groei die we hebben doorgemaakt met het bureau en de markt!!