Nieuwe mobile advertising standaarden van IAB Nederland

1 minuten leestijd (250 woorden)
Om het voor merken eenvoudiger te maken om mobile advertising in te zetten, presenteert de taskforce Mobile van IAB Nederland een overzicht van mobile display formaten.
Het aantal smartphones en tablets stijgt explosief. 60% van de Nederlanders heeft een smartphone en er zijn meer dan 2,8 miljoen tabletgebruikers. Ook het gebruik van mobiel internet stijgt sterk, momenteel zijn er meer dan 8,2 miljoen mobiele internetaansluitingen. Volgens Cisco blijft het gebruik van mobiel dataverkeer de komende jaren explosief groeien met gemiddeld 100% per jaar.

Deze ontwikkelingen zijn een stimulans voor de inzet van mobile advertising. Om adverteerders en mediabureaus een beter overzicht te geven in de mogelijkheden van mobile advertising, presenteert IAB Nederland een overzicht van de display formaten op mobiel.

"Mobile advertising wordt door steeds meer bureaus en merken ingezet en wordt steeds vaker als kanaal in de mediamix opgenomen. De snel stijgende lijn van het aantal dagelijkse mobile internet gebruikers, de uitgebreide mogelijkheden van de hedendaagse mobile devices en het grote aantal aangeboden applicaties spelen hier een grote rol in. Met behulp van dit standaard mobile display formaten document willen we de ‘standaarden-drempel’ wegnemen. “, aldus Len Clabbers van de IAB-taskforce Mobile.

De standaarden uit het overzicht sluiten aan bij het internationale MRAID document (Mobile Rich Media Ad Interface Definitions) van het IAB dat standaarden biedt over de inzet van Rich Media display formaten.

In de komende maanden zal het IAB-document met mobile video standaarden worden uitgebreid.

Het (inmiddels met mobile video standaarden uitgebreide) overzicht is hieronder te zien: