Nieuwe cookiewet aangenomen

1 minuten leestijd (240 woorden)
Gisteren is de nieuwe cookiewet als hamerstuk aangenomen in de Eerste Kamer. Dit betekent dat het wetsvoorstel zonder debat en stemming  is aanvaard tijdens een plenaire vergadering.

In juni 2012 is de huidige cookiewet geïntroduceerd, die al snel tot veel onduidelijkheid en vragen leidde. Voor alle typen cookies, met uitzondering van cookies die technisch noodzakelijk zijn, moet toestemming worden gevraagd. De achtergrond van deze uitzondering is dat er bij het gebruik van die cookies weinig gevolgen zullen zijn voor de privacy van de gebruiker. Echter zijn er ook cookies die geen technische noodzaak hebben, maar die wel erg nuttig zijn en ook nauwelijks nadelige gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker. De huidige wet geeft echter niet de mogelijkheid onderscheid te maken tussen privacygevoelige cookies en cookies waarbij de privacy gevolgen gering zijn.

De nieuwe cookiewet maakt hier gelukkig wél onderscheid in. Cookies die uitsluitend informatie verzamelen over de kwaliteit en/of effectiviteit van een website kunnen zonder de voorafgaande informatieplicht en toestemming geplaatst worden, mits het gebruik van dit type cookie geen of slecht geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker. Cookies die meer dan geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker blijft de informatieplicht en het toestemmingsvereiste verplicht.

De datum van inwerkingtreding van de nieuwe cookiewet zal binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd worden, tot die tijd zullen we het nog even moeten doen met de huidige cookiewet.

We houden je op de hoogte!