Motie PvdA en VVD over aanpassing cookiewet aangenomen

1 minuten leestijd (85 woorden)
Hieronder vindt u het resultaat van de stemmingen over moties die zijn ingediend bij het VAO Digitale markt op 28 februari 2013.
De weg lijkt hierdoor vrij voor het aanpassen van de cookiewet door minister Kamp.
  • De motie-Gesthuizen/Verhoeven over keuzevrijheid bij aanbieders met een dominante positie – verworpen
  • De motie-Gesthuizen/Verhoeven over expliciete toestemming voor tracking cookies – verworpen
  • De motie-Oosenbrug/De Liefde over bewuste gebruikerstoestemming voor cookies die volgen of profileren – aangenomen
  • De motie-Verhoeven/Gesthuizen over het aan de Kamer voorleggen van het ontwerp van de AMvB  - niet over gestemd