Minister Kamp ziet mogelijkheden om impliciete toestemming mogelijk te maken en analytische cookies uit te zonderen

1 minuten leestijd (245 woorden)
Minister Kamp van Economische Zaken vindt dat het geven van impliciete toestemming voor plaatsing van cookies tot de mogelijkheden zou moeten kunnen behoren. Hij zit met deze mening op één lijn met VVD en PVDA. Daarnaast wil hij de verplichting aan websites, om instemming te vragen voor cookiegebruik, versoepelen door analytische cookies uit te zonderen. Kamp zal met de Kamer, toezichthouder OPTA en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kijken of er een vorm van impliciete toestemming mogelijk is. De manier waarop nu.nl dat doet, is wat hem betreft in de geest van de wet en hij voorziet dan ook geen juridische bezwaren. Het stilzwijgend gebruik van analytische cookies moet weer mogelijk worden. Hiervoor ziet hij ook ruimte binnen de Europese regelgeving. Hierdoor zou het aantal pop-ups ook moeten afnemen. Dit zei Kamp woensdagavond in de Tweede Kamer. De minister zal binnen een maand een eventuele wetswijziging voorleggen aan de Kamer over het gebruik van analytische cookies.

Volgens de kamer schiet de uitvoering van de privacy regels voor cookies door de vele pop-ups en cookie walls zijn doel voorbij. In een poging aan de strenge en vaak onduidelijke regelgeving te voldoen, geven veel bedrijven consumenten slechts één keuze: instemmen met cookies of helemaal geen toegang tot de website. IAB Nederland heeft altijd gepleit voor impliciete toestemming, omdat dit zowel voor de consument als voor de industrie de beste oplossing is en recht doet aan de geest van de wet.
Het verslag komt zo snel mogelijk op de IAB site.