Kennedy Van der Laan advocaten geven antwoord op prangende vragen over nieuw juridische regime

1 minuten leestijd (169 woorden)
Volgt u het surfgedrag van internetgebruikers over meerdere websites door middel van tracking cookies en gebruikt u de verzamelde informatie voor commerciële doeleinden? Dan moet u vanaf 1 januari 2013 rekening houden met een nieuw juridisch regime.
Bij deze vorm van gebruik van tracking cookies, wordt namelijk vermoed dat u persoonsgegevens verwerkt, tenzij u kunt aantonen dat dit niet zo is.
Kunt u het rechtsvermoeden niet weerleggen, dan moet de verwerking van de gegevens voldoen aan alle vereisten, opgesomd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

IAB Nederland heeft Hester de Vries en Nicole Wolters Ruckert (Kennedy Van der Laan) gevraagd antwoord te geven op de meest prangende vragen over het nieuwe juridische regime:
  • Welke verplichtingen gelden nu al ten aanzien van het gebruik van ‘tracking cookies’?;
  • Wat is er nieuw?;
  • Hoe kunt u het rechtsvermoeden weerleggen?;
  • Wat zijn de gevolgen als u het rechtsvermoeden niet kunt weerleggen en u (dus) persoonsgegevens verwerkt?;
  • Wie houdt toezicht op de naleving?;
  • Wat zijn de mogelijke sancties?
De antwoorden zijn te vinden in de publicatie "Do You Track".