Kamerbrief met kabinetsvisie op e-privacy

1 minuten leestijd (76 woorden)
Minister Kamp (EZ), heeft mede namens staatssecretaris Teeven (VenJ) en minister Plasterk (BZK), een brief aan de Tweede Kamer opgesteld met betrekking tot de kabinetsvisie op e-privacy. Kern van deze visie is goede bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van de eindgebruiker van online diensten door bedrijven. Tegelijkertijd onderkent het kabinet het economisch belang van de ontwikkeling van online-diensten en het belang van het bieden van ruimte voor innovatie.

Bekijk hier de originele publicatie.