Internetmarkt geeft alternatieven voor ‘wetsvoorstel cookies’

3 minuten leestijd (515 woorden)
De Nederlandse online advertentiemarkt vindt de voorgestelde ‘cookiewetgeving’
( concept wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatienet) onacceptabel. Als het aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken ligt, moeten bedrijven vanaf mei volgend jaar toestemming gaan vragen om cookies op computers te plaatsen. Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat de persoonlijke voorkeuren zoals gewenste taal, kleur en tekstgrootte vastlegt.
Cookies leggen ook wachtwoorden en namen vast zodat iemand bij een volgend bezoek aan een site dit niet steeds opnieuw hoeft op te geven. De brancheorganisaties van de Nederlandse online advertentiemarkt voorzien een onwerkbare situatie met veel irritatie bij de consument en met grote economische gevolgen voor de Nederlandse online marketing branche. De brancheorganisaties hebben daarom gezamenlijk alternatieven ontwikkeld voor de ‘cookiewetgeving’. Deze alternatieven sluiten beter aan bij de praktijk in andere Europese landen.

De samenwerkende brancheorganisaties zijn de Bond van Adverteerders (BVA), Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), Interactive Advertising Bureau (IAB), de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, het Platform Affiliate Netwerken (PAN), het Platform Internet Bureaus Nederland (PIBN), het Platform Media Adviesbureaus (PMA) en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV).

De minister stelt een ‘opt‐in’ regeling van onder meer cookies voor. Dit houdt in dat websitebezoekers uitdrukkelijk voorafgaand toestemming moeten geven aan de website voor het plaatsen van cookies. Het uitgangspunt van dit concept wetsvoorstel is het beschermen van de consumenten. Dit uitgangspunt wordt breed gedragen door alle partijen binnen de branche,maar de
manier waarop de minister deze uitgangspunten heeft vertaald in wetgeving is onacceptabel, aldus de branche.

Mogelijke gevolgen van de voorgestelde wetgeving
De irritatie bij internetgebruikers zal toenemen. Als een gebruiker in een gemiddelde internetsessie tien internetsites bezoekt, zal hij ongeveer 100 keer toestemming moeten geven voor het plaatsen van cookies. Dit heeft onherroepelijk schijnveiligheid tot gevolg: de gebruiker klikt de schermen op ‘de automatische piloot’ weg en leest de boodschap niet meer. De hoeveelheid reclame zal door de opt‐in regeling niet afnemen. Wel kan het zo zijn dat de gebruiker tientallen malen dezelfde voor hem of haar niet relevante reclame te zien krijgt. Wanneer het wetsvoorstel wordt gehandhaafd, zullen Nederlandse bedrijven achterstand oplopen ten opzichte van buitenlandse aanbieders aangezien daar deze beperkingen niet gelden. Ook advertentiemodellen met gratis informatie zal onder druk komen te staan.

Oplossingen volgens de branche
De brancheverenigingen hebben een alternatief voorstel dat recht doet aan de consumentenbescherming en de belangen van het bedrijfsleven. Het voorstel bestaat uit drie elementen:
• Instellen van toestemming via de internetbrowser zodat de gebruiker zelf kan kiezen voor de mate van beveiliging. Dit wordt al gehanteerd in veertien andere Europese lidstaten.
• De branche zal een voorlichtingscampagne starten en de gebruiker uitgebreider voorlichten over de mogelijkheden om cookies uit te schakelen.
• De branche stelt een ‘cookiezegel’ voor, dat aangeeft dat de website cookies plaatst. Als de gebruikers op de zegel klikken worden zij geïnformeerd over de cookies en hebben ze de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten. In de Verenigde Staten is hiermee veel ervaring opgedaan.

De Brancheorganisaties hopen dat de minister rekening zal houden met praktische bezwaren die invoering van het wetsvoorstel zal opleveren en dat de alternatieven uit de branche worden overgenomen.