IAB US publiceert whitepaper over Ad Engagement

2 minuten leestijd (338 woorden)
IAB US heeft in samenwerking met Radar Research de whitepaper ‘Digital Ad Engagement: An Industry Overview and Reconceptualization’ gepubliceerd. De whitepaper gaat in op een uitdaging die al langer wordt gezien door adverteerders, uitgevers, bureaus, marketeers en anderen die actief zijn in de interactieve industrie en voor wie ‘ad engagement’ een essentiële tool is in digitale reclame. De whitepaper focust op deze uitdaging, namelijk het belang van het ontwerpen van een raamwerk waarbinnen de discussie en de meetmethoden van ‘ad engagement’ moeten worden ge(her)definieerd.

‘Digital Ad Engagement: An Industry Overview and Reconceptualization’ zet uiteen hoe de term ‘engagement’ nu wordt gebruikt in de industrie. De conclusie is dat engagement momenteel de volgende fenomenen beschrijft.

- Ad engagement: nagaan of het creatieve aanspreekt en of er op een of andere manier interactie is tussen consument en advertentie.
- Content engagement: meten welke content het meest fascinerend is op een site.
- Audience engagement: identificeren welke kijkers de meeste aandacht hebben voor en bijdragen aan een conversatie.

Vervolgens worden in de whitepaper drie hoofdcategorieën van engagement besproken die de basis zouden moeten vormen voor het opnieuw definiëren van wat interactive ad engagement is en hoe het werkt.

- Cognitief: awareness, interesse en intentie
- Fysiek: vanuit de gebruiker geïnitieerde interactie.
- Emotioneel: affectie

Terwijl de industrie voor interactive advertising vastzit als het gaat om het definiëren van ad engagement, zijn er ontelbare vormen van interactie bijgekomen die kunnen worden gemeten en die kunnen worden toegevoegd aan het concept van engagement. Dit gegeven legt bijvoorbeeld bloot dat ‘click-through’ een inadequate meetmethode is en dus een ineffectief middel is. In de whitepaper worden drie elementen genoemd om het cognitieve aspect van ad engagement te meten.
  1. Biometrische gegevens: onbewuste fysieke reacties zoals hartslag, verwijding van pupil en oogbewegingen.
  2. Surveys: zelfbenoemde vormen van engagement
  3. Heatmaps: gedetailleerde datavisualisaties van activiteiten van bezoekers van websites
Verder vertelt de whitepaper dat met name de groei van video, rich media en mobile en de daarbij gebruikte meetmethoden, binnen de industrie consensus over en de herconceptualisering van advertentie-interactie zullen bevorderen.