IAB US herziet richtlijnen voor meten mobiele advertenties

1 minuten leestijd (186 woorden)
De markt voor mobile advertising groeit in lijn met de vraag van de consument. Daarom hebben de twee belangrijkste Amerikaanse belangenverenigingen voor de online industrie, IAB U.S en de Mobile Marketing Association (MMA) samen met de Media Rating Council (MRC) een herziene versie van de ‘Mobile Web Advertising Measurement Guidelines’ uitgebracht.
De ‘Mobile Web Advertising Measurement Guidelines’ bieden mobile-marketeers, mediabureaus en mobile-publishers richtlijnen voor het meten van advertenties specifiek ontworpen voor mobiel.

In het bijzonder vragen de richtlijnen nu om het meten van mobiele impressies aan de kant van de gebruiker. Het meten van mobiele impressies komt zo meer in lijn te staan met het meten van reguliere display advertising. Hierdoor wordt de data betrouwbaarder is en is het van grotere waarde.

De richtlijnen gaan ook in op het belang van het meten van ‘viewable impressions’ in de nabije toekomst. De herziene richtlijnen zeggen nu nog niet dat ‘viewable impressions’ moeten worden gemeten. Wel geven de richtlijnen aan dat mobiele media zich hierop moeten voorbereiden zodat, wanneer het technisch haalbaar is, het een standaard meetmethode wordt.

De Mobile Web Measurement Guidelines 2.0 zijn hier te downloaden.