IAB-statement wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. regulering cookies

2 minuten leestijd (350 woorden)
Op 15 april 2010 is de consultatieversie uitgebracht van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de omzetting in Nederlands recht van twee Europese richtlijnen van 25 november 2009 ('richtlijn burgerrechten' en 'richtlijn betere regelgeving').

Op 15 april 2010 is de consultatieversie uitgebracht van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de omzetting in Nederlands recht van twee Europese richtlijnen van 25 november 2009 ('richtlijn burgerrechten' en 'richtlijn betere regelgeving').

Deze twee richtlijnen wijzigen de bestaande richtlijnen op het gebied van elektronische communicatie, waaronder de ePrivacy richtlijn. Zowel de richtlijn betere regelgeving als de richtlijn burgerrechten moeten op 25 mei 2011 zijn omgezet in Nederlands recht.

Het wetsvoorstel omvat een groot aantal wijzigingen. De aanpassing die onze industrie het meest kan schaden is de volgende. Het betreft de informatieverplichting en het opt-in regime in relatie tot het plaatsen van cookies en het daarna toegang verkrijgen tot een eerder geplaatst cookie op de apparatuur van de gebruiker.

De Europese richtlijn laat ruimte tot interpretatie bij doorvertaling waarbij een verkeerde doorvertaling in locale Nederlandse wetgeving zou kunnen leiden tot een volledige stilstand betreffende intelligente doelgroepbenaderingen voor adverteerders via digitale media. Zo zou het kunnen dat straks elke campagne op internet of bezoek aan een website voorafgegaan moet worden door een ´opt in´ wanneer er een cookie geplaatst wordt. Terwijl deze cookie als techniek alleen maar het doel heeft de consument te bedienen met relevantere informatie en advertenties en een cookie bovendien niet persoonsgebonden is.

Wij onderzoeken momenteel wat de mogelijkheden zijn om de Nederlandse wetgever er in ieder geval van te overtuigen dat de Nederlandse wet niet verstrekkender moet zijn dan de initiële richtlijn. Dit zou dan betekenen dat er geen voorafgaande ´opt in´ per campagne noodzakelijk is, maar er persoonlijk via de browserinstellingen gewerkt kan worden.

In de loop van de komende week publiceert het IAB een white paper om helderheid te verschaffen in deze complexe materie. Op basis daarvan zullen wij op zo kort mogelijke termijn het IAB-standpunt vaststellen ten aanzien van deze wetgeving en onze volgende stappen bepalen.

Het bestuur van IAB Nederland