IAB In-Game Advertising Measurement Guidelines

1 minuten leestijd (124 woorden)
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor de dynamische in-game advertenties die verschijnen binnen games op de PC of op andere game-platformen.

Deze richtlijnen zijn niet bedoeld voor: around-game advertenties; statische in-game of gesponsorde advertenties; 3D advertenties; event-based advertenties of advertenties die binnen games op een mobiele omgeving verschijnen. De richtlijnen houden geen rekening met de impact van die gebruikers die tijdens het gamen tot opt-out overgaan. In komend onderzoek wordt wellicht wel rekening gehouden met de impact van deze gebruikers op de resultaten.

Dit document is voornamelijk toepasbaar voor organisaties die te maken hebben met de PC en Console game industrie en is bedoeld als gids voor acceptabele werkwijzen. In-game advertentieplanners en inkopers kunnen dit document tevens gebruiken ter ondersteuning in de kwaliteit van metingen.