IAB Europe - Paper over profiling

1 minuten leestijd (85 woorden)

Werkgroep Artikel 29 van IAB Europe heeft een paper uitgebracht over profiling en de definitie van dit begrip binnen de Europese algemene verordening Bescherming Persoonsgegevens.
Het rapport geeft een voorstel voor een definitie van profiling en bespreekt de volgende vier punten met betrekking tot dit onderwerp:

- omvang;
- de mate van transparantie en controle voor betrokkenen;
- de mate van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verantwoordelijken;
- een evenwichtige benadering van profilering en de rol van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB).