De grote vraagstukken anno 2018 - Blog Nathalie Peters

5 minuten leestijd (918 woorden)

Vorige week dinsdag hebben we in het prachtige DeLaMar Theater ons 20-jarig jubileum gevierd. Een dag met een gouden randje. Ooit zei iemand tegen me: `Je mag een week nagenieten van de bijzondere momenten, maar daarna blik vooruit en weer door.' Ik kan mij volledig vinden in deze gedachtegang. Door te blijven hangen in het verleden stopt je groei en ontwikkeling. Bij IAB richten we onze blik daarom altijd op de horizon. Iedere dag weer zetten we ons in om dit mooie vakgebied naar een hoger niveau te tillen. En dit doen we omdat we duurzame groei willen bieden voor het hele ecosysteem.

Complex ecosysteem

Een ecosysteem dat met de dag complexer wordt. En die complexiteit zit hem vooral in de wisselwerking en interactie als je het mij vraagt. Internet was twintig jaar geleden het eerste medium waarmee de consument een signaal aan adverteerders en uitgeverijen kon teruggeven. Sindsdien zijn we van push- naar pullcommunicatie gegaan, met als gevolg tal van nieuwe interactieve kanalen, devices en intelligente technologieën. Anno 2018 focussen we ons op de volgende grote vraagstukken.

1. Transparantie en vertrouwen

Met stip op nummer 1 staat transparantie. Waarom lukt het onze sector nog steeds niet om de transparantie te bieden waar iedereen in de sector zo'n behoefte aan heeft? En ik bedoel daarmee transparantie op diverse gebieden: van adfraude en non-human traffic tot meetbaarheid. Transparantie die we zo hard nodig hebben om het vertrouwen onderling te laten groeien. En dan heb ik het zowel over het onderlinge vertrouwen tussen partners in de sector als over het vertrouwen tussen de sector en de consument. Hoe kan het bijvoorbeeld toch dat het nog steeds niet mogelijk is om een single user view te creëren? Adverteerders hebben behoefte om in te zien wat digital marketing daadwerkelijk oplevert en wat het kost. De bekende quote: '50% is waste, we just don't know which 50%' – zouden we in deze tijd toch eigenlijk niet meer mogen horen.

2. Technologie 

Het volgende vraagstuk dat in iedere boardroom op de agenda staat, is technologie. Op welke innovaties moet er worden ingespeeld en welke laten we nog even aan ons voorbijgaan? Technologie is immers inmiddels de basis van onze sector. Op dit moment volgen technische innovaties elkaar in zo'n rap tempo op dat het voor niemand meer bij te houden is. Maar of het nu blockchain, robotisering of cognitieve computing is – dus alles wat met natural language processing en AI te maken heeft – het zal allemaal pas echt verschil maken als we ons als sector meer focussen op creativiteit die nieuwe extensies krijgt juist door die technologie.

3. War on talent

In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is waardering en beleving in de organisatie van het grootste belang. Niet zo vreemd dat ook uit ons jaarlijkse CMO-onderzoek naar voren kwam dat de grootste personele uitdagingen anno 2018 het aantrekken en behouden van het juiste (digitale) talent en het dichten van de kloof tussen de oude en de nieuwe generatie marketeers zijn. De senior managers zijn zich ervan bewust dat zij niet altijd de digitale ontwikkelingen begrijpen en zich daarin verder moeten ontwikkelen om zo de digitale agenda effectief te kunnen pushen. Terwijl de generatie digital natives het bedrijf zal verlaten wanneer ze niet de mogelijkheid hebben zich voelde snel te kunnen ontwikkelen. Om als bedrijf de war on talent te winnen is het dan ook van groot belang om te investeren in gedegen training en opleiding, maar er moet ook goed worden nagedacht over het samenstellen van een divers team. Een team dat uit een mix van de nieuwe en de oude generatie bestaat. Want start-ups, oudgedienden en freelancers leveren allemaal een unieke bijdrage aan ons vakgebied. En juist deze diversiteit zorgt ervoor dat we tot nieuwe inzichten en oplossingen komen die leiden tot fundamentele verbeteringen binnen het digitale ecosysteem.

4. Ontzuiling en samenwerken is key

Samenwerken en vertrouwen is wat we allemaal moeten nastreven als je het mij vraagt. Het is dan ook niet voor niets dat IAB Nederland al heel lang pleit voor ontzuiling en samenwerking in onze industrie. En dat is precies de reden waarom wij vorige week hebben aangekondigd nog intensiever samen te gaan werken met BVA. Samen vormen we de grootste coalitie van adverteerders, mediabureaus en exploitanten in het domein van digitale marketing in Nederland. En kunnen we nog grotere inhoudelijke stappen zetten die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de slagkracht en kwaliteit van onze sector. Bijvoorbeeld op het gebied van lobby. Samen kunnen we onze invloed effectiever aanwenden. Wat het effect hiervan kan zijn hebben we al gemerkt met onze gezamenlijke Werkgroep Privacy, bijvoorbeeld tijdens onze gesprekken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is heel begrijpelijk dat ze het ook in Den Haag goed vinden om te zien dat verenigingen zoals de onze zich verbinden en zich samen inzetten om het proces te verbeteren.

Dit betekent overigens niet dat we onze eigen visie verloochenen en evenmin dat we hierdoor niet meer samenwerken met derde partijen, integendeel! Onze inzichten laten we juist door samenwerkingen als deze voeden, waardoor we de sector nog beter kunnen ondersteunen en inspireren. En afhankelijk van de 'topic' blijven wij met geschikte partners samenwerken.

Doe je mee?
Laat de samenwerking IAB-BvA een inspiratie zijn voor iedereen. Laten we onze krachten bundelen en met elkaar de uitdagende vraagstukken van onze industrie oplossen, zodat in 2020 de IAB-voorzitter in zijn of haar blogpost niet hoeft stil te staan bij zaken als de GDPR of de ePrivacy Verordening, maar enkel bij al het moois dat wij samen vanaf vandaag gaan ontwikkelen. Doe je mee?