Notulen Algemene Leden vergadering 2019

7 minuten leestijd (1322 woorden)

Datum: 5 maart 2019

Notulen: Ilja Dobbe
Aanwezig: 35 bedrijven die een lidmaatschap hebben bij IAB Nederland en 15 bedrijven met een lidmaatschap die een volmacht hebben afgegeven. Voldoende quotum is er als minimaal 1/5de van de leden kan stemmen (inclusief volmachten). Met 50 leden aanwezig is de ledenvergadering dus bevoegd om beslissingen te nemen.

AGENDA
• Welkom door Nathalie
• Goedkeuring verslag ALV d.d. 14-3-2018
• Highlights 2018
• Finance 2018
• Goedkeuring begroting 2019
• Bestuurswisselingen
• Goedkeuring nieuw bestuurslid
• Taskforces
• Het Bureau
• Initiatieven 2019

Welkom door Nathalie
Nathalie Peters, voorzitter bestuur IAB Nederland, opent de Algemene Leden Vergadering (ALV) en heet iedereen welkom. Ze is ontzettend blij met de hoge opkomst en interesse vanuit onze leden.
Ze legt uit dat de vergadering uit twee onderdelen bestaat, in het eerste deel wordt er verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en daarna geven we alvast een vooruitblik voor 2019 en wat we allemaal van plan zijn. Ook zullen er gedurende de vergadering stukken voorgelegd worden aan de leden waarop zij hun stem mogen uitbrengen. Waaronder bijvoorbeeld bij de bestuurswisselingen.

Ze belicht nog even dat vorig jaar tijdens de ALV het CMO onderzoek is gepresenteerd. Dit onderzoek is heel goed ontvangen door de markt net als ons jaarlijkse Ad Spend Report.
Er is besloten om dit jaar deze onderzoeken samen te bundelen en om zo beide onderzoeken naar een hoger niveau te tillen. Dit onderzoek zal worden gepresenteerd op ons eigen event HTMIW'19 op 3 september 2019, en een infographics van de Adspend verschijnt eind Q2. In 2018 is er een intensieve samenwerking met de BVA aangegaan. We organiseren gezamenlijke events (meest recente betrof blockchain). En recentelijk is gezamenlijk de werkgroep ROAS in het leven geroepen. We hadden al ervaring met elkaar binnen de Werkgroep Privacy. De grootste delivery van deze werkgroep is het op de markt brengen van het transparantie en consent framework en het in gesprek gaan met de overheid en privacy autoriteiten. Momenteel werkt de werkgroep hard aan een gedragscode die rond juni dit jaar zal worden gepresenteerd, waarbij ook de consument wordt betrokken.

Hierna geeft ze het woord aan de directeur, Yvonne de Jager, die de presentatie verder op haar zal nemen.

Goedkeuring verslag ALV d.d. 14-3-2018
De notulen van het verslag over 2017 zijn goedgekeurd. Niemand was tegen, geen onthoudingen. Unaniem aangenomen!


Highlights 2018
Het IAB heeft het afgelopen jaar ruim 30 evenementen georganiseerd en we zien een stijging in de bezoekers aantallen per evenement. Om te voorkomen dat we onnodig hoge(re) locatie en cateringkosten hebben is er een no show ingevoerd voor aangemelde leden.

Een aantal van de 30 events die we extra onder de aandacht willen brengen is:
Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, Friends of Search, Programmatic Awards (dit jaar met 2 nieuwe categorieën), Search Marketing Thursday, Digital Out of Home event dat we met onze partner Exterion hebben georganiseerd. Deze laatste heeft veel bezoekers getrokken met veel nieuwe gezichten voor het IAB. Uiteraard zetten we IAB 20 jaar in DeLaMar theater in de spotlight, en wijzen we alvast naar ons eigen congres HTMIW op 3 september 2019.
Er is voor 2019 besloten om (relatief) minder evenementen te organiseren, en ons nog meer te richten op publicaties, onderzoeken, whitepapers en podcasts, etc.
Media bereik – naar aanleiding van de zomerdip in 2017, hebben we geprobeerd in 2018 dit qua communicatie beter op te pakken, met een positief resultaat.

Nieuwe leden
Vorig jaar is een goed jaar geweest waarin 40 nieuwe leden zich hebben aangesloten bij het IAB en daarmee is de stand eind 2018 ruim 200.
Verder zijn we trots op onze partners voor 2019! Dankzij hun support staat IAB Nederland in 2019 voor een zeer gezonde begroting.

Verder wil Yvonne nog graag benadrukken dat we ook graag de leden willen bedanken, die voor het IAB gratis een event hebben gehost.

Finance 2018

We kunnen veilig concluderen dat het IAB gestaag doorgroeit: in 2017 bij het aantreden van Yvonne was de begroting ruim 5 ton. In 2 jaar tijd zijn we met ruim de helft gegroeid naar ruim 7,5 ton! Ledenaantallen groeien en dus ook de inkomsten uit lidmaatschapsgelden (incl. een verhoging van 3,5% voor 2019). Door de 10 partners in 2019 kunnen we niet anders stellen dan dat we financieel een supergezond jaar tegemoet gaan. En dat mag ook wel met onze ambities!

Finance 2019
Het positieve resultaat van 55 duizend euro uit 2018 willen we voor 2019 gebruiken om:
- 50 duizend euro te reserveren voor hulp bij het stuk privacy.
- Iets meer dan 5 duizend euro om het Eigen Vermogen aan te vullen (de vereniging groeit immers).
We verwachten een stijging van de lidmaatschapsinkomsten van een kleine 10% (waarvan 3% tariefstijging). Dit schatten we bescheiden in. Gedurende het jaar kunnen we altijd nog een re-forecast doen.
Zoals reeds gemeld hebben wij voor dit jaar 10 (!) sponsoren kunnen vastleggen, wat tot een forse stijging in de opbrengsten leidt. Deze groei aan inkomsten gaan we als volgt inzetten.
De grootste wijzigingen aan de kostenkant (t.o.v. ee2018) zien we vooral bij organisatiekosten (personeel). Er komt een nieuwe full time directeur, we willen hulp inhuren voor het dossier privacy, en sowieso meer inzet van freelance 'consultants' om de groei flexibel te begeleiden (niet meteen iedereen op de loonlijst).
Ook willen we PR, Marketing & Representatie verhogen – de zichtbaarheid die we in 2018 hebben gecreëerd werpt zijn vruchten af. Ook in 2019 hebben we veel te melden. Onder Marketing vallen ook de kosten voor de Programmatic Awards, HTMIW etc, en ook andere/meer events die we willen gaan organiseren.

Goedkeuring begroting 2019

Begroting 2019: Unaniem akkoord!

Bestuurswisselingen
Hier neemt Nathalie (voorzitter) weer even het stokje over van Yvonne. Het IAB neemt afscheid van 3 bestuursleden die heel dedicated hun tijd hebben besteed tijdens hun termijn.
Jeroen Verkroost, bestuurder – interim directeur en daarna weer terug in het bestuur – is zeer betrokken geweest bij het CMO onderzoek en zijn portefeuille innovatie.
Howard Misser – bracht rust en kracht binnen het bestuur. Hij is in staat om heel scherp te kunnen duiden en is met zijn loep zuivere observaties is extreem waardevol geweest voor het bestuur. Hij was verantwoordelijk voor de paraplu portefeuille Data & Techniek en heeft daarmee ook aan de wieg gestaan van de taskforce Data & Techniek.
Sabine van Velsen – zij was verantwoordelijk voor de portefeuille Taskforces en heeft deze aangescherpt, gestructureerd en geprofessionaliseerd. Van de totaal 7 taskforces heeft zij alle nieuwe voorzitters (over de periode van 2 jaar) helpen selecteren. Voor het komende jaar heeft zij aan de wieg gestaan van het benoemen en selecteren van de cross taskforce initiatieven.

Goedkeuring nieuwe bestuursleden
De voorzitter en het bestuur heeft gekozen voor een zeer zorgvuldig aannamebeleid om diversiteit van (o.a.) bloedgroepen te garanderen. Dit is een intensief proces wat tijd vergt. De eerste kandidaat is geselecteerd en kunnen we vandaag naar voren schuiven. Het bestuur is in gesprek met andere potentiële bestuursleden. Bij gewenste deelname aan het bestuur zullen deze gaan meedraaien als aspirant bestuurslid.

Rutger Tuit wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Hij is werkzaam bij Google, en hij stelt zichzelf kort voor, en geeft aan hoe hij zijn bestuursfunctie wil gaan inzetten. De ledenvergadering besluit unaniem om Rutger als nieuw bestuurslid te verwelkomen.

Taskforces
Tot slot staat Yvonne nog even kort stil bij de Taskforces. We hebben het afgelopen jaar 3 nieuwe taskforce voorzitters welkom mogen heten.

Het Bureau
Daar is Suzanne relatief nieuw, al draait zij al weer 7 maanden mee. Ze geeft het Bureau het gevoel alsof ze er al jaren werkt, en is volledig opgenomen in het team en binnen de vereniging. Ilja zit er al langer, dus iedereen in de zaal is bekend met haar. Maar Yvonne benadrukt graag nogmaals hoe waardevol zij is voor de vereniging en het team. Yvonne treedt binnenkort af. Gesprekken met kandidaten voor de functie van directeur lopen. Zo ook lopen er gesprekken voor een nieuwe Partner en Membership manager. Hierover wordt gecommuniceerd wanneer meer bekend is.

Yvonne sluit namens de voorzitter de vergadering, en dankt iedereen voor haar/zijn komst, support en bijdrage aan de vereniging. En nodigt hen uit om nog even na te blijven met de vertrekkende en toetredende bestuursleden.