Adverteerders stoeien nog met cookiewet en online privacy

2 minuten leestijd (459 woorden)
Adverteerders kiezen zeer diverse oplossingen om te voldoen aan de Cookiewet. Dat kwam onder meer naar voren uit de peiling Cookies en Online Privacy die dit voorjaar onder leden van BVA (bond van adverteerders) en IAB Nederland werd gehouden. De resultaten werden bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van BVA op 18 april jongstleden in Amsterdam.

Highlights zijn:
  • Oplossingen die de respondenten hebben gekozen voor het toestemmingsvereiste zijn zeer divers. De grootste groep koos voor een pop-up die je kan wegklikken (19%), 15% koos voor een pop-up die je niet kan wegklikken en voldeed daarmee meer aan de letter van de Cookiewet. Ook 15% koos voor de informatiebalk die je kan wegklikken. Slechts 4% koos voor de extreme oplossing, namelijk die van de Cookiemuur waarbij toegang tot de site wordt geweigerd als je geen cookies accepteert.
  • Met 78% heeft het merendeel van de respondenten voldaan aan het informatievereiste, zoals dat nu in de Cookiewet voorgeschreven wordt. Van hen die Online Behavioral Advertising (OBA) of analytische cookies plaatsen heeft 66% voldaan aan het toestemmingsvereiste, terwijl 33% hier niet of niet geheel aan voldoet.
  • 37% doet aan OBA/ retargeting, 22% deed aan OBA, maar nu niet meer en 37% heeft dat nooit gedaan
  • De Cookiewet heeft volgens de respondenten die aan OBA doen geen directe invloed op online display advertising: 80% verwacht dat uitgaven voor online display advertising gelijk blijven. Slechts 7% verwacht dat zijn budget hierdoor zal groeien, 13% dat het budget zal dalen.
  • Iets meer dan de helft van de respondenten verwacht na het ingaan van de nieuwe EU privacywet nog aan 1-op-1 marketing te kunnen doen. Bij antwoorden geven deze respondenten aan dat ze al expliciet toestemming hebben of al data vergaren. 40% weet niet wat hij kan verwachten.
  • 78% gebruikt Google Analytics, soms in combinatie met een andere tool. Als de versoepeling van de Cookiewet van kracht is, hoeft voor cookies die uitsluitend worden gebruikt voor het meten van eigen siteverkeer geen toestemming meer gevraagd te worden. Het gebruik van Google Analytics vereist echter wel behoedzaamheid bij het instellen. Wie bepaalde vinkjes niet uitzet, geeft bijvoorbeeld zelf toestemming dat Google gegevens deelt met derden of voor OBA doeleinden.
 
Privacy van de consument
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de respondenten de verantwoordelijkheid voor online privacy in ieder geval neerlegt bij de consument zelf. Daarnaast vinden zij privacy ook een zaak van de overheid in Den Haag en Brussel, de adverteerder, publishers, browserbouwers en bureaus. De consument kan bij deze taaie materie zeker helderheid en hulp van de communicatiebranche gebruiken.

Aan de peiling deden in totaal 27 BVA en 5 IAB leden mee. Dat is geen grote hoeveelheid respondenten, maar gezien de hoeveelheid en de aard van de vragen zijn uit de respons toch interessante tendensen af te lezen.