Terminologie

Woorden en woordgroepen die worden gebruikt door kenners en vakspecialisten in de online media

 • A
  Admanagementsysteem
  Het systeem dat ervoor zorgt dat de juiste advertentie op het juiste tijdstip, plaats en site aan de juiste bezoeker wordt geserveerd. Het systeem zorgt er ook voor dat het ingekochte aantal impressies wordt gehaald binnen de afgesproken periode en het verzorgt rapportages voor de adverteerder.
  Advertorial
  Een advertentie binnen een website of e-mailnieuwsbrief die bestaat uit uitvoerige tekst, een plaatje en een link. De advertentie heeft een redactionele uitstraling (editorial).
  Affilliate netwerk
  Verkoop van banners op cost per clickbasis.
 • B
  Banner
  Een opvallende balk over vrijwel de gehele breedte van een internetpagina, al dan niet met een mogelijkheid door te klikken. Het formaat van een gewone banner is 468x60 pixels en van een halve banner 234x60 pixels. Van een banner is ook een expandable variant mogelijk. Dit houdt in dat de mogelijkheden/afmetingen worden vergroot zodra de bezoeker de cursor over de banner beweegt.
  Behavourial targeting
  De advertentie alleen laten zien aan een bepaalde groep gebruikers op basis van hun (surf)gedrag, en dus bijna één op één targeten.
  Bereik
  Het aantal personen (veelal uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal personen dat bereikt had kunnen worden) dat is geconfronteerd met het medium of met de reclameboodschap.
  Bezoek/Sessie
  Serie van een aantal opgevraagde pagina's tijdens één sitebezoek, door één bezoeker.
  Bezoeker
  Een uniek IP-adres, die een sessie uitvoert. Zie ook 'Unieke bezoeker'.
  Button
  Een kleine banner van 120x120 pixels.
 • C
  Channel
  Indeling van websites binnen een interessegebied. Een channel Wonen bevat bijvoorbeeld alle websites die de doelgroep gebruikt om informatie over wonen op te zoeken.
  Clickratio
  Aantal clicks/impressies, uitgedrukt in %.
  Clickurl
  Het 'doel van de click': het adres van een website dat een adverteerder bij zijn banner moet leveren en dat zich in een nieuw venster opent wanneer de bezoeker op de banner klikt.
  Content
  Pagina-inhoud, veelal de redactionele inhoud.
  Cookie
  Een klein bestandje, dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst, met daarin allerlei relevante persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld om te registreren welke advertenties de bezoeker al heeft gezien.
  Cost per Click (CPC)
  Tariefeenheid, de kosten per keer dat op een advertentie wordt geklikt. Is vooral bij adverteerders populair, wordt voornamelijk op Google gebruikt. Is voor banners minder populair aangezien voor communicatiewaarde nu niet meer wordt afgerekend.
  Cost per Lead (CPL)
  Tariefeenheid, de kosten per lead (offerte, afspraak, etc.).
  Cost per Mille (CPM)
  Tariefeenheid, de kosten per 1000 maal vertonen van de banner. Deze tariefeenheid wordt het meest gebruikt binnen de markt.
  Cost per Sale (CPS)
  Tariefeenheid, de kosten per verkocht product of dienst.
 • D
  DART
  Het meest gebruikte admanagement systeem ter wereld, aangeboden door Doubleclick.
  DART tag
  Vaak levert de adverteerder i.p.v. een GIF- of Flash-bestand een klein bestandje aan waarin wordt verwezen naar een adres waar een bepaalde advertentie staat. Dit noemen ze een tag.
  Dynamisch
  Een uiting met animatie (meestal een Flash-banner).
 • E
  eCPM
  Effectieve CPM, oftewel het aantal clicks, leads of sales maal CPC-tarief, omgerekend naar kosten per 1000 impressies.
  Expandable
  Uitklappende banneradvertentie.
 • F
  Flash
  Programmeertaal met het grote voordeel dat je een uiting heel 'flashy' eruit kan laten zien zonder dat hij heel zwaar wordt.
  Frequency cap (FC)
  Het aantal keer dat een uiting maximaal aan één unieke bezoeker wordt getoond.
 • G
  GIF
  Graphics Interchange Format: type van een afbeelding. Een advertentie is over het algemeen Flash of GIF, GIF wordt meestal gebruikt bij minder zware, simpelere advertenties.
  GRP
  Gross Rating Points, ook wel bruto bereik genoemd.
 • H
  HOI
  HOI, Instituut voor Media Auditing, kortweg HOI genoemd, verzamelt en publiceert de oplage van de aangesloten titels en is een onafhankelijk instituut. Alle dagbladen zijn lid van HOI.
  House ad
  Stopper, eigen publicatie.
  Hybride
  Een combinatie van fixed price en/of CPM en/of CPC.
 • I
  IAB
  Interactive Advertising Bureau. Wereldwijde belangenorganisatie, zorgt voor standaard advertentieformaten en brancheafspraken.
  Impressie
  Iedere enkele getoonde advertentie.
  Interstitial
  Een interstitial wordt tijdens het laden van een website getoond (de eerste balk die in beeld komt); hierin zijn sponsoren van de website opgenomen. Zie ook sponsoring.
  IP-adres
  Internet Protocol-adres: elke internetaansluiting heeft zijn eigen IP-adres (een soort telefoonnummer) waarmee de computer zich identificeert.
 • J
  JAVA
  Programmeertaal. Een uiting kan een aantal JAVA-commando's bevatten. Wanneer men de banner ingeladen krijgt zorgen de JAVA-commando's ervoor dat je ook op de juiste manier kan omgaan met de uiting. Wordt gebruikt bij de wat meer gecompliceerde banners.
 • L
  Large rectangle
  Grote banner van 336x280 pixels, wordt zeer veel gebruikt.
  Leaderboard
  Een banner over de hele breedte aan de bovenkant van een internetpagina. Het formaat van een leaderboard is 728x90 pixels. Er zijn ook expandable varianten mogelijk. Dit houdt in dat de mogelijkheden/afmetingen worden vergroot zodra de bezoeker de cursor over de leaderboard beweegt.
 • M
  Mouseover
  Actie die gaat beginnen als je met de muis over de advertentie/uiting gaat.
 • N
  NOM
  Nationaal Onderzoek Multimedia, een Joint Industry Committee (JIC) waarin adverteerders, dagbladen, tijdschriften en mediabureaus participeren. Het is een nationaal onderzoek naar het bereik van printmedia gekoppeld aan consumentengedrag.
 • O
  Opt-in
  Opt-in betekent dat er alleen commerciële e-mail en/of sms-berichten verstuurd mogen worden naar een gebruiker, als deze gebruiker hier VOORAF zelf EXPLICIET toestemming voor heeft gegeven, door middel van bijvoorbeeld het zelf aanvinken van een lege invulbox op een website ("JA, ik wil wel e-mail of sms ontvangen").
  Opt-out
  De bezoeker heeft zelf niet VOORAF en ACTIEF aangegeven commerciële e-mail of sms te willen ontvangen. Het invulveld op bijvoorbeeld een website was in dit geval al aangevinkt of ingevuld (bijvoorbeeld: "JA, ik wil wel e-mail of sms ontvangen").
 • P
  Pageview
  Eén opgevraagde internetpagina.
  Pixel
  Beeldpuntje. Een pagina/advertentie is opgebouwd uit een groot aantal pixels. Dit wordt altijd in een bxh verhouding weergegeven. Als je schermresolutie 1024x768 pixels is, passen er op je scherm 1024 beeldpuntjes in de breedte en 768 beeldpuntjes in de hoogte.
  Pop-up
  Een venstertje dat zich opent als op een bepaalde internetpagina wordt geklikt. Het standaard formaat van een pop-up is 250x250 pixels. Wordt steeds minder gebruikt, vanwege irritatie bij de bezoeker.
 • R
  Rectangle
  Een vierkante banner op een internetpagina die in verschillende formaten kan worden getoond. Het formaat van een gewone rectangle is 180x150 pixels, van een medium rectangle 300x250 pixels en van een large rectangle 336x280 pixels.
  Rich Media
  Alles wat afwijkt van standaard, dus als een advertentie uitklapt bij mouseover, er loopt video in de banner of er zit geluid bij, is al Rich Media. Alle ScreenAds zijn Richmedia.
  Road block
  Bestaat meestal uit een banner en een skyscraper, hiermee vult één adverteerder alle advertentieposities binnen één internetpagina.
  ROTA
  Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen, die toezicht houdt op de regelen voor het advertentiewezen, zoals opgesteld door uitgevers en erkende reclame- en adviesbureaus. Regels o.a. de honorering van de mediadiensten van de reclamebureaus, de zgn. 15% commissieregeling.
  RSS-feed
  Bestaat uit content voor bezoekers op een website, beschikbaar gesteld door een andere website. Hierin kan geadverteerd worden met regels tekst, een afbeelding of een logo.
  Run of Network (RON)
  Een advertentie wordt willekeurig op websites in het gehele netwerk geplaatst. De adverteerder heeft daar geen invloed op en betaalt daarvoor ook een lagere prijs.
  Run of Site (ROS)
  Een advertentie wordt willekeurig op subpagina's binnen een bepaalde site geplaatst.
 • S
  Screenad (ofwel dhtml, overlayer, layer, over the page)
  Een Flash-animatie die over een internetpagina wordt geprojecteerd. Met een screenad wordt een adverteerder niet beperkt tot een positie of formaat. De animatie kan waar dan ook op de pagina verschijnen. Heeft een zeer hoge impact.
  Sessie/Bezoek
  Serie van een aantal opgevraagde pagina's tijdens één sitebezoek, door één bezoeker.
  Sessietijd
  De tijd die een gemiddelde bezoeker totaal over zijn sitebezoek doet.
  SIRE
  Stichting Ideële Reclame. Voert belangeloos reclame voor acties voor het algemeen welzijn van de Nederlandse bevolking.
  Skyscraper
  Een verticale banner op een internetpagina, die doorgaans aan de rechterkant van de pagina wordt getoond. Het formaat van een gewone skyscraper is 120x600 pixels en van een wide skyscraper 160x600 pixels.
  Spam
  Spam (ongewenste e-mail van een veelal onbekende afzender) ontleent zijn naam aan een Monty Python-sketch uit 1970.
  Sponsoring
  Een vorm van adverteren waarbij een adverteerder zijn merk of naam verbindt aan een bepaalde website, channel, katern of onderwerp op een website.
  Een uiting waarin geen animatie te zien is (dit is meestal een GIF-banner).
  STIR
  Stichting Internet Reclame. De STIR voert een onafhankelijk bereiksonderzoek uit (in samenwerking met Intomart en Nedstat) in Nederland. Alle grote internetpublishers werken hieraan mee.
  Streaming
  Een video-advertentie op een internetpagina.
 • T
  Targeting
  De advertentie alleen laten zien aan een bepaalde groep gebruikers. Dit kan op basis van plaats, tijd, datum en umfeld, maar ook al op basis van gedrag en dus bijna één op één (behavourial targeting).
  Tekstlink
  Een klein tekstje (één of twee regels) op een website waarop kan worden doorgeklikt.
 • U
  Unieke bezoeker
  Meestal per maand, één IP-adres (gebruiker) die een aantal bezoeken aan een internetsite brengt in die afgebakende periode.